Ugens tema: -.
Ugens udfordring: -.

Læs om konceptet bag "art challenge: LAGUEPEvsLADSOR" ved at klikke her

UPDATE: "art challenge: LAGUEPEvsLADSOR" står på standby.


24/06/2011

The Wind-Up Bird Chronicle

The Digesting Duck

Dr. Lyd @ Facebook // Dr. Lyd @ bandcamp
More photos
og er du vægelsindet som
den fugl der så ofte sætter sig
foran vores hus for bare at se på
alle de andre fugle der spiser af kornet
og er du overhovedet i stand til at se
det mønster i anlæggets facade
det er jo ligesom at se en fuldendt tetris
og jeg mærker hvordan skyerne puffer
mig ned mod den kolde jord
sådan aser og maser for at lægge mig
som bundfaldet i den cappuccino vi drak
må jeg med modstand ramme bunden
og det er lidt ligesom at være spærret inde
i en meget lille brønd uden at vide om noget
vil trække i en trække en op igen
og vores stemmer lyder gennem vand
der bobler kalder kalder videre og brister


Slagtryk nr. 11/04
http://www.slagtryk.dk/2011/04/cathrine-thordal-voss-tre-tekster/

Livets mening?

Klik og læs

Freedom

“No one is free, even the birds are chained to the sky.” ~ Bob Dylan18: Freedom by ~liisui on dA

22/06/2011

Jonathan Livingston Seagull
Folkevisen "Valravnen"1.

Ravnen han flyver om Aften,
om Dagen han ikke maa:
den skal have de onde Lykke,
de gode kan ikke faa.
Men Ravnen han flyver om Aften.

(...)

3.
Alt fløj vilden Valravn
hen over de høje Mure;
da stod hun stollen Ermelin
saa sørgende i hendes Bure.

4.
"Hør du, vilden Valravn!
og flyv du neder til mig!
alle mine lønlige Sorrig
den vil jeg sige for dig.


(...)

8.
Hun forskabte min Fæstemand,
han flyver for Vind og Vove:
Fjedrene af det hvide Sølv
det røde Guld skin der over.


(...)

11.
Deilig da er den Fæstemand,
naar han i Gaarden gaar:
alt som det lede Smedestedt,
der i en Smedje staar."


12.
"Vilt du give mig det første Blomster,
der du til Verden bær:
da vil jeg føre dig til det Land,
der din Fæstemand paa er."

13.
Saa tog hun den Ravnefod,
lagde paa sin hvide Hand:
hun svor om sin kristelig Tro,
han skulde fange hendes første Barn.


14.
"Alt giver jeg dig det første Blomster,
der jeg til Verden bær:
vilt du nu føre mig til det Land,
der min Fæstemand paa er."


15.
Det var vilden Valravn,
satte Jomfruen paa sin Bag:
"Du gjør det for den vældige Gud,
du sidde nu alt saa spag!"

16.
Bort fløj vilden Valravn
saa vidt over Hav og By,
til han kom paa det samme Land,
hendes Fæstemand fløj ved Sky.


(...)

23.
Ud gik hendes Fæstemand
med Sølvkar paa hviden Hand:
"Værer velkommen, Jomfru Ermelin,
til disse fremmede Land!"
24.
"Du hav Tak, vilden Valravn!
vel fanger du Lykken i Klo;
flyv nu bort i Jamling!
jeg holder saa vel min Tro."


25.
Bort fløj vilden Valravn,
han fløj saa højt ved Sky;
der den Jamling forleden var,
da kom han dèr paa ny.


26.
Det var ikke derefter
Dage foruden tvaa:
Fru Ermelin ganger i Bure,
favren Daatter at faa.

(...)


30.
 "Tager Inu dette lille Barn
og svøber I det i Lin!
bærer I det i Stenstuen
ind for Moder sin!

(...)


33.
Nu haver hin skjønne Fru Ermelin
forvunden baade Sorrig og Harm:
nu haver hun baade Broder og Barn
og sover i sin Fæstemands Arm.

Men Ravnen han flyver om Aften.


Læs hele folkevisen
her

21/06/2011

The Birds af Alfred Hitchcock

Fuglenes oprindelse


Laguepes undulat Poppe går/flyver i flæng under navnet Voss' budgie og
skulle oprindeligt have heddet Oliver (spørg en 6-årig laguepe hvorfor, og
hun ville med glæde i både ansigtet og stemmen sige, at det er fordi, at hun
dengang havde en idé om at Oliver var det perfekte navn til en canarian
bird, men at hendes bror så lagde mærke til, at Onkel Anders - den onkel
fra Lille Per, som vi alle kender - havde en papegøje, der hed Poppe, og at
laguepes undulat simpelthen også måtte hedde det. Og sådan blev det, og
det var hun både enormt glad for dengang - og er i dag, selvom hun nu nok
synes, den burde hedde noget mere originalt så mange år efter.) Laguepe
modtog Poppe på en 22. marts, da hun fyldte omkring  syv år. Hun kan i
dag ikke helt huske, om hun nu var 7, men det betyder ikke noget i sammen-
hængen, for der er ingen tvivl om, at Poppe er gammel. Faktisk mener både
laguepes mor og far, at den er omkring 15 år og dermed ved at nå grænsen for,
hvor gammel sådan et kræ kan blive. Derfor kan laguepe godt til visse sociale
arrangementer finde på at kalde den for sin evighedsundulat, men kun hvis
folk spørger, hvor gammel hendes kæledyr er.
    Laguepe var flittig til at snakke med sin undulat de første par uger efter,
at hendes mor havde givet hende den (laguepes mor cyklede efter arbejde
hjem med en lille undulatunge i sin cykelkurv og kunne hele vejen hjem se
det lille ansigt stikke op af det lidt for store åndehul, og vidste allerede her,
at hun havde fået fat i en aldeles nysgerrig fugl til sin datter.) Hvad ingen
vidste til den tid, var, at Poppe ville blive så nysgerrig på sig selv som fugl,
at de senere ville blive nødt til at fjerne det lille spejl på burets inderside -
enten fordi Poppe var for narcissistisk, eller fordi han var dum nok til at
tro, at han havde en legekammerat og sambo i sit eget spejlbillede. I hvert
fald blev spejlet taget fra ham, laguepe prøvede at få ham til at sige noget
ved at bruge utallige eftermiddage foran hans bur og gentage det samme
ord, men Poppe gav ikke andet end de sædvanlige pip fra sig i ny og næ.
I dag er Poppe stadig en glad, men enlig fugl, og selvom han er ved at nå
(eller længe allerede har nået) de sidste år af sin levetid, siges det, at han
stadig har smag på livet, og at han er vældig glad for Mozarts symfoni
nr. 36.

Urban Dictionary: bird

"n. 
1. An individual who is stupid, foolish, careless, idiotic, moronic, retarded, or just plain dumb. 

2. A profane gesture in the form of giving the middle finger. 

3. A feathered vertebrate that has wings and lays eggs. 

interj. 
Used to express dissatisfaction. 

See Also: bird move
n. 
1. You are such a fucking bird. 

2. That mutha fucka just flipped me the bird! Cap his ass! 

3. Look at that bird flying up in the sky. 

interj. 
You want me to what?! Bird!
by prefixed Feb 8, 2004 share this"

20/06/2011

BlackbirdBlackbird singing in the dead of night

Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise

Black bird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
you were only waiting for this moment to be free

Blackbird fly, Blackbird fly
Into the light of the dark black night.

Blackbird fly, Blackbird fly
Into the light of the dark black night.

Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise

Mette Fugl

        
          Mette Fugl (1949 - )                     

"Hun var frygtet, men højt respekteret på Christiansborg. Der var få kvinder blandt de politiske journalister, og MF var banebrydende med sin antiautoritære, direkte og kritiske stil. Det gav hende tilnavne som Rovfuglen, Mette Ørn og Mette Skrap, navne, MF så som udtryk for de traditionelle kønsroller på tv. “Når mandlige kolleger er velforberedte og spørger skrapt, så roses de for at være kompetente og smarte, men hvis kvindelige udspørgere opfører sig ligeså, er de blot grove eller skrappe kællinger,” har hun sagt."
- Lone Kühlmann på Kvinfo